Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751

Tlačová konferencia ÚSŽZ

(Slovenská republika / V priestoroch Domu novinárov, Župné námestie č. 7, Bratislava. )

03.03.2011

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporadúva 3. marca 2011 o 14.00 hod. tlačovú konferenciu v priestoroch Domu novinárov, Župné námestie č. 7, Bratislava. Aktuálnou témou stretnutia bude spolupráca medzi novým predsedom ÚSŽZ a Slovákmi žijúcimi v zahraničí formou vytvorenia zboru poradcov predsedu ÚSŽZ, v ktorom budú mať zastúpenie aj krajania. Aj prostredníctvom tohto zboru M. Vetrák zamýšľa lepšie využívať diplomatický a iný potenciál Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako hosť sa na tlačovej konferencii zúčastní aj bývalý predseda SZSZ Dušan Klimo.

Zverejnené: 01.03.2011

Kontakt:
Urad pre Slovákov žijucich v zahraničí
uszz@uszz.gov.sk