Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738

Vetrák prehral súd


Novovymenovaný predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prehral súdny spor so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Takéto rozhodnutie najvyššieho súdu Slovenskej republiky bolo strešnej organizácii slovenského sveta doručené včera, teda 21. februára, a dnes o ňom predseda SZSZ Vladimír Skalský informoval. Svetové združenie Slovákov v zahraničí hneď po menovaní Milana Vetráka požiadala otvoreným listom predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú, aby zmenila svoje rozhodnutie.

Podľa SZSZ najnovšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR potvrdzuje argumenty združenia, že Milan Vetrák neodôvodnene a šikanózne poškodzoval krajanskú organizáciu.

Milan Vetrák podal na SZSZ žalobu "proti nečinnosti orgánu verejnej správy" so zdôvodnením, že Revízna a zmierovacia komisia Svetového združenia Slovákov v zahraničí podľa neho nevydala v rozpore so svojimi povinnosťami v lehote 6 mesiacov rozhodnutie vo veci jeho podnetov. Najvyšší súd sa stotožnil s argumentami SZSZ, ktoré uviedlo, že že žalobu považuje za šikanóznu a nedôvodnú. Svetové združenie Slovákov v zahraničí nie je v zmysle žaloby pasívne legitimované, nie je orgánom verejnej správy, ale občianskym združením, na ktoré žiadny výkon verejnej správy nebol delegovaný. Revízna a zmierovacia komisia navyše konala a vo svojej správe konštatovala (aj k podnetom JUDr. Milana Vetráka, PhD.), že k žiadnemu pochybeniu zo strany orgánov SZSZ nedošlo. Súd tiež konštatuje, že Milan Vetrák nevyčerpal opravné prostriedky v rámci SZSZ, pretože sa mohol odvolať k Valnému zhromaždeniu SZSZ ako najvyššiemu orgánu, ak nebol s nálezom Revíznej a zmierovacej komisie spokojný. V súčasnosti nie je domáhať sa uplatňovania svojich členských práv ani aktívne legitimovaný, pretože mu Generálna rada SZSZ pozastavila uplatňovanie členských práv do najbližšieho Valného zhromaždenia a navrhla jeho vylúčenie z dôvodu závažného porušenia Stanov SZSZ, konkrétne poškodzovaním dobrého mena a záujmov SZSZ a nerešpektovaním rozhodnutí jeho volených orgánov SZSZ.

Milan Vetrák po svojom menovaní uviedol, že vystúpi zo SZSZ a stiahne žaloby, dosiaľ však SZSZ nemá doklady o tom, že by tak urobil.

SZSZ zastrešuje prakticky všetky významnejšie slovenské spolky v zahraničí, je ich viac než sto spolkov v 24 krajinách sveta, so svojou celkovo polmiliónovou členskou základňou je hlavným - i zmluvným partnerom Úradu. Vo vedení SZSZ sa angažujú rozhodujúce osobnosti slovenského zahraničia.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 22.02.2011