Vetrák sľubuje nezaujatosť
Vymedzenie pravidiel vo vzťahu Slovenská republika a krajania, nová definícia pojmu Slováka žijúceho v zahraničí, zamedzenie postupnej asimilácie, ale aj rovnaká štartovacia čiara pre žiadateľov o dotácie. To sú len niektoré z vízii nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milana Vetráka.
 

Ingrid Slaninková