stretavka

(Nemecko / Munchen Gaststatte, Tolzerhoff Leifparkstr. 19)

21.01.2011

stretnutie slovakov

Kontakt:
Zdeno
djstinky@gmail.com