Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Vianočný večierok v Bejrúte


Libanonskí absolventi českých a slovenských vysokých škôl a tamojšie krajanky mali pravú vianočnú náladu, tak ako každoročne, v predstihu. Prispelo k tomu dokonca aj počasie – v horách nad Bejrútom a vo všetkých nad 800 metrov položených oblastiach husto snežilo. Na ostatných miestach, najmä na pobreží, bola víchrica, silné krupobitie a námrazy na cestách – zima ako sa patrí. Lyžiari a milovníci zimných športov sú nadšení.

V sobotu 11.decembra sa vo východnom Bejrúte v reštaurácii Zayd Al Khair uskutočnil Vianočný večierok, ktorý zorganizoval výbor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl. Takmer 170 účastníkov podujatia - absolventov, krajaniek a libanonských priateľov privítalo medzi sebou predstaviteľov Českej ambasády v Bejrúte na čele s jej veľvyslancom Janom Čížkom, predstaviteľov Slovenského veľvyslanectva v Damasku s pôsobnosťou pre Sýriu, Libanon a Jordánsko, ktorých viedol konzul Milan Hubcej, zástupcov Zväzu Inžinierov Libanonu, Zväzu lekárov, Zväzu veterinárov a dalších spoločenských organizácií v Libanone.

Predseda Asociácie Dr.K.Morkos vo svojom príhovore privítal hostí a oboznámil účastníkov s činnosťou organizácie za posledný rok, pričom vyzdvihol nemalý podiel krajaniek na mnohých prospešných akciách. Zmienil sa aj o prípravách na voľby nového výboru, ktoré budú v januári budúceho roka. Okrem iného povedal: „Práve táto sviatočná atmosféra je dobrým dôvodom k tomu, aby sme vyznamenali zaslúžilých členov našej Asociácie – lekárov, inžinierov, ekonómov - ktorí získali diplomy o úspešnom ukončení štúdia na českých a slovenských vysokých školách v roku 1980. Treba povedať, že robia dobré meno školstvu oboch krajín a že svoje odborné vedomosti s úspechom uplatnili pri rozvoji Libanonu“. Pamätné medaily 13.-im vyznamenaným odovzdali veľvyslanec J.Čížek a konzul M.Hubcej.

V mene ocenených sa poďakoval absolvent SVŠT v Bratislave ing. Samír Dúmit. Nezabudol povedať, že absolventi z bývalého Československa získali významné postavenia v najdôležitejších ustanovizniach Libanonu , v ekonomickom, spločenskom i politickom živote krajiny a že stále spomínajú na krásne roky vysokoškolských štúdií v Prahe a Bratislave.

A potom už nasledovala dobrá zábava s delikatesami libanonskej bohatej kuchyne. Zneli známe piesne zo študentských čias absolventov, polky striedal valčík, moderné rytmické tance striedali čardáše, ale korunou veselej zábavy bol libanonský národný tanec dabke, ktorý dostal do varu a do vynikajúcej nálady mladých i starších.

Vianočný večierok v Bejrúte sa vydaril a treba povedať, že k spokojnosti všetkých zúčastnených. Ozajstné Vianoce a Štedrý večer budú absolventi a krajanky oslavovať v kruhu svojich najbližších o pár dní. Libanonské krajanky, tak ako po iné roky, chystajú stretnutia nielen rodinné, ale i krajanské - so svojimi priateľkami a ich deťmi. A hoc aj ďaleko od domova, vytvoria si atmosféru krásnych a pokojných Vianoc... so slovenskými koledami, milými, a v cudzine o to drahšími slovenskými tradíciami, stromčekom a so všetkým, čo k najkrajším sviatkom patrí...

1
Veselá zábava

2
Libanonský tanec Dabke

3
Vyznamenaní absolventi

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Božena Farhatová, Libanon : 13.12.2010