Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Závery konferencie


V Bratislave sa od 29. novembra do 1. decembra stretol slovenský svet zo zahraničia. Takmer stovka zástupcov najväčších a najvýznamnejších krajanských organizácii z 22 krajín sveta sa tu stretla na Stálej konferecncii pod názvom „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010“. Po dvoch rokoch ju opäť zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

S príhovorom vystúpila premiérka Iveta Radičová. Na podujatí sa zúčastnili podpredsedovia vlády Ján Figeľ a Rudolf Chmel, minister kultúry Daniel Krajcer, vedúci Úradu vlády Viktor Nižňanský, ale aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik a trnavský arcibiskup Róbert Bezák.

Témou tohtoročného trojdňového krajanského rokovania bola nielen spolupráca medzi Slovenskou republikou a krajanskými spolkami ale aj priority grantového systému. Mierne tiež poklesla podpora vlády na grantové programy pre zahraničných Slovákov, čím sa dostala pod minimálnu hranicu odporúčanú Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, teda 1,33 milióna eur. Jedným zo záverov konferencie je preto požiadavka smerom k vláde, aby z rozpočtu vyčlenila aspoň túto minimálnu sumu. V súčasnosti sa navrhuje vyčleniť pre zahraničných Slovákov len 1,048 milióna eur, teda chýba takmer 280.000 eur.

V závere konferencie predsedníčka Vilma Prívarová oznámila, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí chcú rokovať s budúcim generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska o vytvorení novej televíznej relácie určenej špeciálne pre zahraničných Slovákov, ale aj o rozšírení rozhlasového vysielania pre zahraničných Slovákov cez internet. Predseda SZSZ Vladimír Skalský zároveń dodal, že sa pripravuje zmluva medzi SZSZ a Slovenským rozhlasom o podpore internetového vysielania pre Slovákov v zahraničí, kde sa počíta aj s preklápaním programov na sociálne siete Facebook a Twitter.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 01.12.2010