Krajania v Hronci
V Hronci v okrese Brezno sa v týchto dňoch skončil posledný turnus tohtoročnej školy v prírode pre Slovákov žijúcich v Maďarsku. Už po piatykrát ju absolvovalo viac ako tristo žiakov a študentov zo slovenských škôl pôsobiacich na území Maďarskej republiky.

Katarína Gogolová