Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Vznik Československa


Dnes uplynulo 92 rokov od vzniku Československa. V roku 1914 sa snahy zástancov vzniku prvého štátneho útvaru Čechov a Slovákov spočiatku orientovali na cárske Rusko. Svedčí o tom prijatie deputácie cárom Mikulášom II., ktorá mu predložila slovanský a rusofilský program. Otázky samostatnosti nového štátu boli častými témami rozhovorov predstaviteľov pripravovanej zahraničnej Národnej rady s významnými svetovými politikmi už v rokoch 1915 až 1916. V roku 1916 v Paríži založili Československú národnú radu na čele s T. G. Masarykom. Jeho najbližšími spolupracovníkmi boli Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. 30.-ho mája 1918 podpísali v USA predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a predseda československej národnej rady Tomáš G. Masaryk Pittsburskú dohodu. 18.-ho októbra 1918 vydali vo Washingtone deklaráciu československej samostatnosti.

28.-ho októbra 1918 sa manifestom v Prahe vyhlásil československý Národný výbor. Od tohto dňa prevzal vládu a prijal aj prvý zákon o vzniku Československa. Podpísali ho Vavro Šrobár, Anton Švehla, Alojs Rašín, František Soukup a Juraj Stříbrný. Týmto aktom 28.-ho októbra 1918 oficiálne vznikla Československá republika.

Pre Slovákov je dôležitým aj 30.-ty október 1918, keď sa na zasadnutí v Martine vytvorila Slovenská národná rada, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa. V nej sa stotožnila so spoločnou republikou Čechov a Slovákov. Martinská deklarácia Slovenskej národnej rady odobrila schválenie Základných štátoprávnych dokumentov vzniku Československa. Prvá demokratická československá republika trvala necelých 20 rokov. Česi aj Slováci však boli ochotní brániť ju v čase ohrozenia.

Jeden z najvýznamnejších politikov prvej československej republiky Milan Hodža bol v roku 1938 predsedom vlády, prvým slovenským premiérom v Československu. 28.-my október je pamätným dňom Slovenskej republiky.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

bgr : 28.10.2010