Nedeca - odhalenie tabule Michalovi Dočolomanskému


10.7.2010
Nedeca - odhalenie tabule Michalovi Dočolomanskému na jeho rodnom dome, stretnutie s krajanskou obcou v Nedeci