Krakov


prezentácia zbierky básnika Františka Kolkoviča Stopy jesene, koktail, prehliadka sídla Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, redakcie Život, tlačiarne