Autor Smelého Zajka a Budkáčika a Dubkáčika
Pred 50 rokmi – 13. júla 1960 – zomrel a argentínskom Lujáne najexcelentnejší spisovateľ našej medzivojnovej prózy, rodený rozprávač, spisovateľ pre deti, ale aj matičiar - Jozef Cíger Hronský. A tak dovoľte, aby sme si pripomenuli aspoň niektoré úseky životnej púte človeka, o ktorom sa roky u nás nesmelo hovoriť. Spomínať budeme s historikom Jozefom M. Rydlom a s nevestou spisovateľa – Cecíliou Hronskou, ktorá žije v argentínskom Lujáne.
 

Ingrid Slaninková