Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1598 9%
Počet hlasujúcich: 18737
Autor Smelého Zajka a Budkáčika a Dubkáčika
Pred 50 rokmi – 13. júla 1960 – zomrel a argentínskom Lujáne najexcelentnejší spisovateľ našej medzivojnovej prózy, rodený rozprávač, spisovateľ pre deti, ale aj matičiar - Jozef Cíger Hronský. A tak dovoľte, aby sme si pripomenuli aspoň niektoré úseky životnej púte človeka, o ktorom sa roky u nás nesmelo hovoriť. Spomínať budeme s historikom Jozefom M. Rydlom a s nevestou spisovateľa – Cecíliou Hronskou, ktorá žije v argentínskom Lujáne.
 

Ingrid Slaninková