Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738

DNI SLOVENSKÉHO ZAHRANIČIA V POĽSKU

(Slovenská republika / v Krakove, Jablonke na Orave, Nedeci a Novej Belej.)

09.07.2010

Spolok Slovákov v Poľsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí

pozýva na

DNI SLOVENSKÉHO ZAHRANIČIA V POĽSKU


ktoré sa uskutočnia od 9. do 11. júla 2010 v Krakove, Jablonke na Orave, Nedeci a Novej Belej.

Program:


9.7.2010:

16.00 - otvorenie Dní v sídle Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku

16.30– prehliadka spolkovej budovy, redakcie Život, tlačiarne

18.30 – prezentácia novej, pripravovanej zbierky básnika Františka Kolkoviča Stopy jesene


10.7.2010

9.00 – prehliadka Krakova

13.30 – stretnutie s krajanským aktívom v Jablonke, obhliadka pozemku kúpeného z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2009 pod plánovaný Dom slovenskej kultúry v Jablonke,

17.00 – odhalenie tabule Michalovi Dočolomanskému na jeho rodnom dome v Nedeci – stretnutie s krajanskou obcou v Nedeci a premietanie ukážky nového celoslovenského filmu Lietajúci Cyprián


11.7.2010

9.30 – návšteva slovenskej usadlosti Korkošovcov v Čiernej Hore

11.00 – slovenská svätá omša v Novej Belej

12.15 – položenie vencov k pamätníku krajanov zavraždených bandou „Ognia“, obhliadka stavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši

14.30 – kultúrny program XVII. dní slovenskej kultúry, prírodný amfiteáter v Krempachoch, vystúpenia krajanských a slovenských súborov


Ľudomir Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku

Kontakt:
Spolok Slovákov v Poľsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí
zg@tsp.org.pl