Svetový festival mládeže
Od 1. júla sa na päť dní stane historické mesto Nitra a ďalších 12 miest a obcí južného Slovenska strediskom nielen Slovenska, ale i celého slovenského sveta. Uskutoční sa tu totiž Matičný svetový festival slovenskej mládeže, ktorý organizuje Matica Slovenská. Zúčastnia sa na ńom krajania zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Poľska, ale aj USA, Kanady a Austrálie. Na podujatie vás pozýva riaditeľ Krajanského múzea MS, Stanislav Bajaník.
 

Ingrid Slaninková