Zakladateľom kongresu bol Roman


Pred 40 rokmi - 19. júna 1970 – založili na ustanovujúcom zhromaždení v americkom New Yorku Svetový kongres Slovákov. Jeho prvým predsedom sa stal o rok neskôr kanadsko-slovenský podnikateľ Štefan Bohuslav Roman.

Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 sa slovenskí emigranti pokúsili vytvoriť spoločnú organizáciu rôznych slovenských krajanských spolkov, ktorá by sa zasadzovala za oslobodenie Československa spod komunizmu a sebaurčenie Slovenska v rámci Československa. Podarilo sa to 19. júna 1970 zoskupeniu okolo slovensko-kanadského multimilionára Štefana Boleslava Romana. V nasledujúcom roku na stretnutí Svetového kongresu Slovákov v kanadskom Toronte bol Roman zvolený za jeho predsedu. Do vedenia sa dostali aj Dušan Tóth, Eugen Löbl a Jozef Marián Kirschbaum. Štefan Roman bol kľúčovou osobnosťou Slovákov v slobodnom svete. Pod jeho vedením sa uskutočnili generálne zhromaždenia SKS v Ríme a Washingtone, osobitná politická recepcia v budove Senátu USA, prijatie delegácie SKS v Európskom parlamente, účasť SKS na ”Európskych dňoch” organizovaných Paneurópskou úniou atď. Z jeho iniciatívy SKS odoslal niekoľko významných memoránd kľúčovým politickým miestam prezidentovi Spojených štátov amerických, dvom helsinským konferenciám (1977 v Belehrade a 1980 v Madride), ďalej Organizácii Spojených národov, kanadskej vláde a Vatikánu. Všetky akcie zabezpečil aj finančne. Zamatovú revolúciu v bývalom Československu v roku 1989 SKS privítal.

Ďalší predseda kongresu Dušan Tóth, ktorý bol do tejto funkcie zvolený po náhlej smrti (23. marca 1988) Štefana Romana, však nepodporoval snahy o osamostatnenie Slovenska a preto v máji 1990 prevzal vedenie kongresu Marián Šťastný, hokejová hviezda, autor myšlienky Sviečkovej manifestácie a zástanca samostatného Slovenska. Helen Romanová-Barberová, dedička Romanovho obchodného impéria bola týmto rozhodnutím zdesená, pretože zakladateľ kongresu snahy o osamostatnenie Slovenska nepodporoval. Rodina sa od kongresu dištancovala a zastavila jeho finančnú podporu.

Časť členov nespokojných s činnosťou kongresu pod vedením ďalšieho jeho predsedu Leopolda Danihelsa sa rozhodla pre vytvorenie inej organizácie Slovákov. Odčlenením od pôvodného Svetového kongresu Slovákov vznikol v júli 1996 v americkom Chicagu samostatný Svetový kongres zahraničných Slovákov. V októbri 1996 sa predsedom Svetového kongresu Slovákov stal Paul Rusnak. Vo februári 1998 vznikla v nemeckom Mníchove Európska rada Svetového kongresu Slovákov. Ustanovili ju delegáti z 21 slovenských spolkov a združení z jedenástich štátov Európy ako vrcholný orgán slovenských organizácií z európskeho zahraničia. Jej prezidentom sa stal Peter Karol Virsík.

Osobitným uznaním a Pamätnou medailou sv. Cyrila a Metoda ocenil činnosť Svetového kongresu Slovákov v roku 2000 predseda Matice slovenskej v Martine Jozef Markuš pri príležitosti 30. výročia založenia SKS. Syn Alexandra Dubčeka - Peter, prevzal v novembri 2002 v Bratislave pamätnú plaketu udelenú prezidentom Svetového kongresu Slovákov Paulom Rusnakom k nedožitým 80. narodeninám svojho otca.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lls : 19.06.2010