Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Taliansko

Počet príslušníkov podľa posledného sčítania obyvateľstva či iný oficiálny údaj, ak existuje: Podľa štátnej príslušnosti k SR
v komunite 260

Rok posledného sčítania obyvateľstva či rok získania oficiálneho údaja
2006

Kvalifikovaný odhad počtu príslušníkov
Lombardia asi 2000

Pôvod tohto kvalifikovaného odhadu
Spolku

Stručná história slovenskej komunity
Združenie Krajanov a Priateľov Slovenska (ZKPS) v Miláne, je prvou samostatnou, legálne registrovanou asociáciou Slovákov na území Talianska, po vytvorení samostatného Slovenského štátu. Bolo založené ustanovujúcim zasadnutím dňa 26. februára 1994, v priestoroch vtedajšieho Slovenského Generálneho Konzulátu v Miláne, Via Morgagni 20, kedy bol zvolený aj prvý výbor, ktorý bol rozšírený na druhom riadnom zasadnutí dňa 7.mája 1994. Oficialna registrácia sa uskutočnila na Notárstve v Miláne, Via G. Murat 76. Jej prvými zakladajúcimi a registrovanými členmi boli: Ing. Rudolf Damašek, prvý Generálny konzul Slovenskej Republiky v Miláne, Dr. Elena Cengelová Carina, predsedníčka, Ing. Beata Hazdová Ghidotti a pani Mária Vatrtová Fusilli.
Cieľom a hlavnou náplňou asociácie je organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre krajanov a všetkých tých, čo majú záujem o Slovensko, so zámerom udržiavať a rozvíjať slovenské národné povedomie, kultúrne i náboženské tradície, rozširovať znalosť Slovenského jazyka a literatúry, ako aj propagovať slovenské prírodné krásy, kultúru, folklór, národné a historické pamiatky, kúpele atď., a tak prispievať k zviditeľneniu, oceneniu a pozitívnej reprezentácii Slovenska.
Pre krajanov, žijúcich v Taliansku, združenie predstavuje aj zdroj kultúrneho vyžitia, radosti, zábavy, vzájomných kontaktov, príjemných stretnutí, ale aj oporou v ťažkých chvíľach, v smútku a nostalgii. Združenie má zaregistrovaných 256 členov.
ZKPS je nelukratívna organizácia, ale napriek tomu poskytuje mnohé služby a informácie zadarmo. Existuje len vďaka obetavej a nezištnej práci jej členov, ktorí prevádzajú akúkoľvek činnost úplne zadarmo, na úkor vlastného času a pohodlia.
Aktuálna predsedníčka ZKPS: Dr.Elena Cengelova Carina

Slovenské spolky

Slovenské médiá

Slovenské rozhlasové vysielanie
Nie

Slovenské televízne vysielanie
Nie

Najvýznamnejšie knižné tituly, ktoré Slováci v krajine vydali
neznáme

Najvýznamnejšie slovenské kultúrne podujatia za ostatné roky
Vystúpenie Lúčnice a Slov. Ples

Existujú v krajine slovenské umelecké telesá
iba jednotlivci

Slovenské školy, ak existujú
nie, Slovenčina sa učí iba privátne

Možnosť vysokoškolského štúdia v menšinovom jazyku
nie

Akým spôsobom slovenskú komunitu podporuje štát, v ktorom žije
Dobrou reprezentáciou a propagáciou

Najvýznamnejšie problémy a požiadavky komunity
Vytvorenie Slovenského Kultúrneho Centra v Miláne

Kontakty
ZKPS presso Dr. Elena Cengelova Carina
Via E.De Amicis 12/A, 20077 Melegnano, pr. Milano, Italia
Tel./Fax.: 0039 02 9833450, cell. 0039 3488433465
E – mail: zkps.milano@tiscali.it
E - mail: slovakpoint_mi@hotmail.com
www.slovakpoint.it