Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

V Bratislave Európania vo svete


Aj o novom pojatí európskeho občianstva, viacnásobných občianstvách či systémoch volieb zo zahraničia rokujú zástupcovia jednotlivých európskych diaspór, ktorí sa zišli v Bratislave na pozvanie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Konferencia, ktorá sa uskutoční 11.-13. júna v City hoteli Bratislava, je súčasne valným zhromaždením organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli.
Na konferencii sa zúčastňujú popri zástupcoch sesterských strešných organizácií iných národov pozvalo Svetové združenie Slovákov v zahraničí aj predstaviteľov Európskej únie, Slovenskej republiky, veľvyslancov zainteresovaných krajín či orborníkov. Podujatie sa koná s osobnou podporou podpredsedu vlády pre vzdelanostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča a s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Európania vo svete sú organizáciou, združujúcou strešné organizácie štrnástich európskych diaspor, niekoľko ďalších chce do organizácie vstúpiť práve na bratislavskom rokovaní. Organizácia usiluje okrem iného o zriadenie Agentúry pre Európanov vo svete, podliehajúcej jednému z členov Európskej komisie a o ďalšie ciele, artikulované najmä na konferenciách v Paríži, Štokholme a Ríme. Iba vnútri Euróspkej únie žije prinajemnšom 20 miliónov európskych občanov, pochádzajúcich z inej krajiny Únie, než v ktorej teraz žije. To zodpovedá minimálne stredne veľkej európskej krajine. Za hranicami EÚ žijú ďalšie desiatky miliónov Európanov.
Téma volieb zo zahraničia či viacnásobného občianstva je dlhodobo v centre záujmu Európanov vo svete. Viceprezident tejto organizácie a súčasne predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí k tomu hovorí: „V Európe sme vlastne od prijatia lisabonskej zmluvy všetci viacnásobnými občanmi, pretože ňou popri našom štátnom vzniklo i európske občianstvo. Teraz sa musí ustáliť, čo je obsahom tohto občianstva. Podporujeme aj možnosť mať občianstvo viacerých krajín, pretože to zvyšuje komfort života ľudí s väzbami k dvom či viacerým štátom. Existuje však jasná a široká zhoda, že o týchto otázkach sa nemá rozhodovať jednostranne, ale po prerokovaní s dotknutými krajinami a v zmysle priateľských vzťahov.“ Ako príklad takéhoto pozitívneho riešenia menoval dvojaké občianstvo pre Slovákov v Česku a Čechov na Slovensku, ktorého je sám držiteľom.
Voľby zo zahraničia majú podľa Skalského v jednotlivých európskych krajinách rôznu formu, pozitívnym trendom podľa neho je, že väčšina členských štátov EÚ ich umožňuje alebo k nim smeruje, postupne sa zvyšuje aj ich komfort. „Podľa Štokholmských odporúčaní, ktoré sme formulovali v roku 2008, optimálnou formou je hlasovanie prostredníctvom internetu,“ zdôrazňuje Skalský: „Ak cez internet ovládame bankové účty, obávať sa o bezpečnosť hlasovania nie je na mieste.“
Konferencia bude 11. júna otvorená slávnostným banketom, okrem pracovných rokovaní sa účastníci navštívia aj operu Slovenského národného divadla a zoznámia sa s krásami Bratislavy a Devína.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

TA SR : 11.06.2010