Spomienka na pátra Strečanského


Slováci žijúci v Nemecku si 5. júna 2010 pripomenuli 25. výročie smrti, ako aj nedožitých 100. narodenín saleziánskeho kňaza Jozefa Strečanského. Stretnutie sa uskutočnilo v Aachene a belgickom mestečku Grand Halleux, kde je pochovaný na cintoríne saleziánskeho duchovného centra.

Don Strečanský, ktorý z komunistického Československa emigroval v 50.

rokoch, pôsobil ako duchovný pre československých emigrantov. Pomáhal im pri integrácii do novej spoločnosti a vykonával pastoračnú činnosť. V roku 1952 založil v Bruseli 1. Slovenskú katolícku misiu a rovnako sa zaslúžil o vznik podobnej misie v nemeckom Duisburgu. Dnešnou pokračovateľkou jeho úsilia o duchovný stánok slovenskej krajanskej komunity je Slovenská katolícka misia v Kolíne nad Rýnom pod vedením pátra Petra Pristáša.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 07.06.2010