Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738

INVITATION

(Francúzsko / 124 bis, rue de Bagnolet – 75 020 PARIS)

05.06.2010

Pozývame Vás na príjemné posedenie pri speve a tanci, za medzinárodnej účasti.
O zábavu sa postará folklórny súbor „ŠMYKŇA“, ktorá Vás pobaví typickou slovenskou muzikou, spevom, tancom a folklórom, za Vašej speváckej spoluúčasti.

Obraciame sa s výzvou ku všetkým SLOVÁKOM a ich priateľom, kdekoľvek sa nachádzajú na svete, aby sa prišli s nami pobaviť a nadviazať so všetkými účastníkmi nové priateľské styky a navštíviť najkrajšie a najturistickejšie mesto sveta, PARIŽ!

INVITATION 5 JUN

Kontakt:
ASSOCIATION AMITIÉ FRANCO-SLOVAQUE
franco-slovaque@laposte.net