Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Aurel Stodola


11. mája v roku 1859 sa narodil fyzik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola.

Bod druhým synom garbiarskeho podnikateľa Ondreja Stodolu. Po nemeckej reálke v Levoči a gymnáziu v Košiciach začal študovať na budapeštianskej technike, kde už po prvom roku upozornil na seba vynikajúcimi výsledkami a získal štipendium na trojročné štúdium na slávnej polytechnike vo švajčiarskom Zürichu. Znalosti si dopĺňal na univerzitách v Berlíne a Paríži.

Tvorivé návrhy uplatnil najmä ako konštruktér firmy Ruston, kde sa vypracoval na vynikajúceho odborníka, o ktorého prejavili záujem viaceré vysoké školy. Od roku 1892 vyučoval v Zurichu. Vychoval stovky inžinierov z celého sveta. Mnohí z nich doštudovali vďaka Stodolom založenému fondu na podporu sociálne slabších študentov.

Ťažiskom jeho práce bola termodynamika. Pozornosť zameral na zavrhované myšlienky priekopníkov parných turbín, ktoré technicky zdokonalil a tak otvoril cestu vývoju a využitiu veľkých turbogenerátorov. Svoje poznatky publikoval v množstve vedeckých kníh a štúdii. Bol nominovaný na Nobelovu cenu, no nakoniec mu ju neudelili.

Svoj talent sa snažil využiť aj v iných oblastiach: počas 1. svetovej vojny navrhol nový typ končatinovej protézy, taký potrebný v tých pohnutých časoch. Bol uznávaným členom viacerých vedeckých spoločností, pričom svoju vedeckú prácu chápal nielen ako duchovnú tvorbu, ale predovšetkým ako humanistický čin.

Stodolovú priekopnícku činnosť zhodnotil jeden z najväčších vedcov 20. storočia Albert Einstein týmito slovami: „Keby sa bol Stodola narodil za renesancie, bol by sa stal maliarom, alebo sochárom, pretože najväčším impulzom jeho osobnosti je potreba tvoriť. Už celé storočie však takéto povahy inklinujú k technike. V nej sa vybíja tvorivá potreba nášho veku.“

Stodolové pozostatky boli v roku 1989 prevezené z Zürichu na Slovensko a uložené v rodnom Liptovskom Mikuláši.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 11.05.2010