ÚPN získal denníky Karola Sidora


Ústav pamäti národa získal práva na denníky Karola Sidora, jednej z vedúcich osobností Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany v období pred vznikom slovenského štátu. Ústav ich získal od jeho dcéry Oľgy Sidorovej - Strmeňovej a v spolupráci s profesorom Františkom Vnukom ich knižne vydal.

Podľa predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského ide o denníky z rokov 1930-39, ktoré končia odchodom Sidora do Vatikánu, do akéhosi politického exilu. Petranský: "Naozaj, toto je jediný prípad, kedy sa zachovali autentické denníkové záznamy podrobne písané od popredného politika HSĽS. Čiže, našim cieľom bolo priniesť tento prameň, o ktorom si každý môže urobiť svoj obraz, každý ho môže vyhodnocovať."

Karol Sidor vybudoval svoju politickú kariéru po boku Andreja Hlinku a hoci bol radikálnym predstaviteľom HSĽS, odmietol realizovať osamostatnenie Slovenska na nátlak Hitlera. Preto v slovenskej politike v roku 1939 de facto skončil a ďalšie roky pôsobil ako veľvyslanec vo Vatikáne.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sal : 09.04.2010