Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2747 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2486 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3686 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1595 9%
Počet hlasujúcich: 18697

Oznam


Logo RSI

Milí krajania,
ako sme Vás už informovali, od 1. januára 2011 končí krátkovlnné vysielanie Rádio Slovakia International v slovenskom jazyku. Po 17-ich rokoch Vám tak budeme denne prinášať aktuálne informácie z domova cez internet a na európskom kontinente aj cez satelit. Korešpondencia, ako aj mnohé osobné stretnutia nás neustále presviedčajú o tom, že naše vysielanie na krátkych vlnách bolo za tie roky Vašim najdôležitejším a najdôveryhodnejším informačným kanálom o Slovensku. Či už z politického, hospodárskeho, kultúrneho, ale predovšetkým krajanského života. Ďakujeme Vám nielen za Vašu podporu, ale najmä spoluúčasť na vysielaní. Ako tvorcov relácií pre Slovákov žijúcich v zahraničí nás bude nesmierne tešiť, keď nám svoju priazeň zachováte aj v budúcnosti a www.rsi.sk sa stane Vašou najnavštevovanejšou internetovou adresou.