Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Slovenský Leonardo da Vinci


Pred 260 rokmi, 23. marca 1750, zomrel kartograf, staviteľ, zememerač, astronóm, matematik, znalec baníctva, ale aj umelec - medirytec Samuel Mikovíni.

O narodení Mikovíniho vieme veľmi málo, predpokladá sa, že sa narodil približne medzi rokmi 1686 až 1700 v rodine evanjelického kňaza v Cinobani. Vyučil sa najskôr za rytca v Norimbergu. Na univerzite v Altdorfe študoval matematické vedy, kartografické a zememeračské vzdelanie získal v Jene, kde roku 1723 dostal ako prvý Slovák titul inžiniera. Už v tomto období sa začal venovať grafickej umeleckej tvorbe - v Norimberku mu vyšiel ilustrovaný sprievodca mestom.

Počas 10-ročného pôsobenia vo funkcii inžiniera Bratislavskej župy viedol Mikovíni regulačné práce na Žitnom ostrove, povodí Váhu, v oblasti Malých Karpát a Podunajskej nížiny. Jeho spolupráca s polyhistorom a encyklopedistom Matejom Belom sa začala vypracovaním máp a obrazových príloh do Belovho rozsiahleho diela o Uhorsku pod názvom „Posol starého a nového Uhorska“ z roku 1723 a vyvrcholila spracovaním mapových podkladov pre sériu monografií o uhorských stoliciach „Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku“ z roku 1735, nad ktorou držal ochrannú ruku sám cisár Karol VI. V týchto štyroch zväzkoch je opísaných asi 70 percent územia Slovenska a celkovo 10 zo 48 uhorských stolíc.

22. júna 1735 sa Mikovíni z rozhodnutia cisára stal riaditeľom banskej školy v Banskej Štiavnici, prvej v Uhorsku, ktorú sám založil. Z poverenia Dvorskej komory vymeriaval a zakresľoval územia Uhorského kráľovstva, zúčastňoval sa na rozhodovaní o razení banských diel, stavbe banských strojov, skladov, pecí, hút, či vodných diel. V roku 1744 bolo podľa jeho plánov vybudované Hodrušské jazero. V roku 1749 vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne. Podľa jeho architektonického návrhu postavili v roku 1744 banskoštiavnickú Kalváriu - najimpozantnejšiu barokovú kalváriu v strednej Európe.

Mikovíni si vypracoval vlastnú kartografickú metódu, zdokonalil meračské metódy. Zaoberal sa nielen archeológiou, ale aj teoretickou matematikou, pozoruhodné sú jeho matematické úvahy na tému kvadratúry kruhu.

Samuel Mikovíni zomrel 23. marca 1750 cestou z Trenčína do Banskej Štiavnice. Podľahol prechladnutiu, ktoré ho postihlo na vymeriavacích prácach pri Váhu. Pre rozsah a genialitu diela, ktoré Mikovíni vytvoril, ho dodnes v Banskej Štiavnici nazývajú slovenský Leonardo da Vinci

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Las : 23.03.2010