Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Slovák, čo rozhoduje o českých miliardách


Peter Palečka je členom Predstavenstva Komerční banky i viceprezidentom Francúzsko-českej obchodnej komory.

Z domova odchádzali ako neznámi, v zahraničí sa vypracovali na špičky vo svojich odboroch. V seriáli Slovenský recept na úspech vám prinášame príbehy úspešných Slovákov.

V Prahe žije už viac ako dve desaťročia a za ten čas mu veľmi prirástla k srdcu. I keď, ako priznáva, o všetkom rozhodla náhoda. "Môj prvý zamestnávateľ mal splniť akúsi kvótu na vyslanie mladého pracovníka na výrobnú prax do Českej republiky a ja som bol ideálnym kandidátom bez rodinných záväzkov. Veľmi ma to do Spolany Neratovice nelákalo, Bratislavu som nechcel opustiť ani na pár týždňov,“ spomína Peter Palečka. "V Prahe som si však našiel manželku Zuzanu. O ruku som ju požiadal po mesiaci čistej známosti a neľutujem. Už sme spolu 24 rokov a máme tri "federálne“ deti“, dodáva žartovne Palečka, ktorý je už takmer desať rokov v predstavenstve Komerční banky.

Z Prahy do Ženevy...
Jeho kariéra v Prahe bola od samého začiatku úspešná. Z podnikovej sféry sa totiž presunul na vtedajšie federálne ministerstvo zahraničného obchodu, kde pôsobil ako vedúci oddelenia strategického plánovania a neskôr sa stal riaditeľom odboru mnohostrannej obchodnej politiky. "V roku 1990 mi ponúkli, aby som viedol práce na zjednotení rozdrobenej obchodnej politiky voči medzinárodným organizáciám a integračným zoskupeniam. Vďaka historickým zmenám v bývalom komunistickom bloku som sa vo svojich 30 rokoch ocitol ako prirodzený partner po boku kolegov-diplomatov, ministrov či šéfov vlád, ktorým bolo 50, 60 i viac rokov a od ktorých som sa veľa, veľmi veľa naučil. Vždy ma veľmi bavili jazyky a môj lingvistický koníček mi pomohol k tomu, že som nikdy nepotreboval tlmočníka - hovorím totiž všetkými jazykmi používanými v medzinárodných obchodných organizáciách,“ hovorí Palečka.
Vďaka týmto znalostiam sa posunul Palečka do medzinárodných štruktúr. Stal sa stálym predstaviteľom ČSFR a potom Českej republiky pri Všeobecnej dohode o clách a obchode a od roku 1996 pri Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve.

...a späť
Po siedmich rokoch strávených vo Švajčiarsku sa Palečka predsa len rozhodol vrátiť späť do Česka. "Do Prahy som sa vracal v necelých 40 rokoch a to je vek, v ktorom by človek
ešte mal skúsiť pobiť sa s novou výzvou a ísť do určitého profesijného rizika.“
Pre Palečku sa touto výzvou stala ponuka z Komerční banky. "Ponúkli mi, aby som technicky, právne a organizačne pripravil privatizáciu štátneho podielu v Komerčnej banke strategickému investorovi. Štýl mojej práce v porovnaní s pobytom v Ženeve sa pritom až tak podstatne nezmenil. Proces due diligence a Data Room či rokovania s ratingovými agentúrami, s analytikmi, s minoritnými akcionármi, so svetovými burzami, s renomovanými právnymi a investičnými poradcami, s českou vládou či s potenciálnymi strategickými investormi - to všetko nieslo punc tvrdých medzinárodných rokovaní, ktoré trvali tri roky,“ hovorí Palečka o začiatkoch v banke.
Po predaji majoritného podielu mu nový strategický akcionár ponúkol, aby v banke zostal i po privatizácii. "Stal som sa šéfom takzvaného transformačného programu a s ním súvisiacich približne 250 individuálnych projektov zameraných na integráciu banky do skupiny Société Générale. Tá v súčasnosti pôsobí v 90 krajinách sveta.“
V Komerčnej banke je dodnes a v predstavenstve je v súčasnosti generálnym sekretárom spoločnosti. Dohliada na to, aby sa v banke nestalo niečo, čo by mohlo mať vážne právne, regulatórne či štatutárne následky, dbá o dodržiavanie etických noriem a zodpovedá i za riadenie operačných rizík banky, respektíve za jej fungovanie v krízových situáciách.

Kto je Peter Palečka

Narodil sa v roku 1959 v Bratislave. Od roku 1989 pracoval na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu, neskôr bol vyslancom pri Všeobecnej dohode o clách a obchode a pri Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve. Od roku 1998 pracuje v Komerčnej banke. Je členom predstavenstva a výkonným riaditeľom banky, do predaja Burzy cenných papierov Praha viedenskej burze
bol i členom jej Burzovej komory. Je tiež viceprezidentom Francúzsko-českej obchodnej komory.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Katarína Šimurková : 18.08.2009

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-38084210-slovak-co-rozhoduje-o-ceskych-miliardach