Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Slovák, čo sa presadil v elite Vatikánu


Rodáka z Košíc Cyrila Vasiľa si pápež Benedikt XVI. vybral za sekretára vplyvnej Kongregácie pre východné cirkvi.

Po páde železnej opony začala cirkev na Slovensku novú etapu. Jedným zo Slovákov, ktorí sa vypracovali na najvyššie posty priamo vo Vatikáne, je bezpochyby Cyril Vasiľ.

Toho si pápež Benedikt XVI. minulý rok osobne vybral za sekretára vplyvnej Kongregácie pre východné cirkvi. "Doteraz som pracoval najmä na akademickej pôde, od roku 2007 som bol rektorom Pápežského východného inštitútu, na ktorom zostávam riadnym profesorom aj naďalej. Pápež navyše poznal moju prácu konzultora Kongregácie pre učenie viery ešte z čias, keď bol jej prefektom," vysvetľuje 44-ročný Cyril Vasiľ dôvody, pre ktoré ho Benedikt XVI. postavil do vedenia dôležitého vatikánskeho inštitútu. Tam má na starosti vzťahy Vatikánu so všetkými východnými cirkvami.

Arcibiskup v Líbyi
S prácou v Kongregácii pre východné cirkvi mal pritom Cyril Vasiľ skúsenosti aj z minulosti - od roku 2000 bol jej konzultorom. "Benedikt XVI. zrejme vzal do úvahy odbornú pripravenosť a živý záujem o život a rozvoj východných cirkví, ich poznanie z terénu i odborné schopnosti,“ dopĺňa rodák z malej obce Nižný Čaj neďaleko Košíc. Jeho úloha vo Vatikáne je naozaj dôležitá. Je pravou rukou šéfa kongregácie, prefekta, ktorým je kardinál Leonardo Sandri. Práve tajomník spolu s prefektom podpisujú všetky rozhodnutia kongregácie. "Špecifickou úlohou sekretára je aj rozdeľovanie a usmerňovanie práce jednotlivých spolupracovníkov, navrhovanie a schvaľovanie rozhodnutí, ktoré kongregácia prijíma. Spolu s prefektom sa niekedy zúčastňujem na stretnutiach s pápežom, ktorého usmernenia, odporúčania a očakávania sú adresované celej kongregácii.“ tvrdí Cyril Vasiľ.


Hoci Kongregácia pre východné cirkvi nepatrí s niekoľkými desiatkami pracovníkov medzi najväčšie, jej kompetencie v rámci vatikánskej hierarchie sú o to významnejšie. "Kým ostatné kongregácie majú obsah svoje práce určený tematicky, ako je učenie viery, sviatosti či kauzy svätorečenia, naša Kongregácia pre východné cirkvi má personálne kompetencie týkajúce sa všetkých oblastí. Prakticky je teda orgánom Svätej stolice, ktorý má na starosti všetky katolícke východné cirkvi a východných katolíkov na celom svete a v niektorých vybraných územiach, napríklad na Blízkom a Strednom Východe či na Balkáne. Má pod svojou správou aj rímskokatolícke biskupstvá a ich veriacich,“ hovorí Cyril Vasiľ, ktorého pápež povýšil aj do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.

Ťažká cesta na Západ
Keďže Cyril Vasiľ patrí spomedzi kňazov skôr medzi tých mladších, prenasledovanie cirkvi komunistickým režimom pozná skôr z rozprávania. Hoci do pádu režimu zostávali tri roky, jeho cesta do Vatikánu vôbec nebola jednoduchá. "Počas mojich teologických štúdií v rokoch 1986 a 1987 predložili cirkevní predstavení štátnym úradom žiadosť o moje uvoľnenie na štúdiá v zahraničí. Začínali sa roky perestrojky, a tak sme chceli vyskúšať najprv legálne možnosti. Táto žiadosť však bola, samozrejme, zamietnutá,“ spomína Cyril Vasiľ.

Nepriateľ komunistov
Nášho kňaza to však neodradilo. "Keďže legálny pokus sa skončil neúspechom, krátko po kňazskej vysviacke som v auguste 1987 odišiel na dovolenku do Juhoslávie. Z nej som sa však nevrátil na Slovensko, ale v Belehrade som si vybavil talianske víza a odcestoval do Ríma. V roku 1987 sa to hodnotilo ako nezákonné opustenie republiky s patričným trestným postihom. V neprítomnosti ma odsúdili na dva roky nepodmienečne a konfiškáciu majetku, hoci v mojom prípade nebolo čo konfiškovať.“

V Ríme chcel Cyril Vasiľ pokračovať v teologických a právnických štúdiách. "Nepoznal som tam síce nikoho, ani ma nikto nečakal, ale v kabáte som mal zašitých 120 dolárov a v duši veľkú nádej a vieru. Moja predstava bola taká, že po štúdiách sa vrátim na Slovensko, odsedím si, koľko bude treba, ale to, čo som sa naučil, mi nikto nebude môcť vziať.“ Kým však Cyril Vasiľ stihol dokončiť štúdiá, prišla nežná revolúcia a do Československa sa vrátil už po zmene režimu, na Vianoce 1989.

Kto je Cyril Vasiľ
Vladyka Cyril Vasiľ sa narodil v apríli 1965 v Košiciach. Po teologických štúdiách v Československu ušiel v roku 1987 cez bývalú Juhosláviu do Ríma. Pápež Benedikt XVI. si ho vlani vybral za tajomníka Kongregácie pre východné cirkvi, kde má na starosti vzťahy Vatikánu s východnými cirkvami. Pôsobil aj ako rektor Pápežského východného inštitútu. Pápež ho povýšil i do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Pavel Novotný : 02.03.2010

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-40821090-slovak-co-sa-presadil-v-elite-vatikanu