Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Ivan Stodola


10. marca 1888 sa v Liptovskom Mikuláši narodil dramatik, prozaik a lekár Ivan Stodola. V literatúre sa vyšvihol na najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenskej drámy medzivojnového obdobia.

V roku 1933 navštívil Spojené štáty americké, kde spoznal život amerických Slovákov i rasové problémy tejto krajiny. Vydal o tom svedectvo – prózu Cigánča. Na scénach divadla pomáhal kriticky vidieť novú slovenskú poprevratovú spoločnosť v pravom svetle. Prejavoval sa ako neľútostný satirik slovenského malomeštiactva, ktoré spolu s bezduchosťou pranieroval v komédiách. Vedel kriticky a sarkasticky nazerať na chyby, ktoré brzdili napredovanie slovenského národa. Hoci si Ivan Stodola vybral lekársku profesiu, vždy mu bola blízka duša roľníka.

Ivan Stodola sa stal tvorcom spoločenskej komédie v období od druhej polovice 20. do druhej polovice 40. rokov. Súčasne sa stal aj spolutvorcom modernej slovenskej historickej hry. Rozvíjal tradície hier z ľudového prostredia. Z jeho diel spomeňme napríklad tragikomédiu Jožko Púčik a jeho kariéra alebo historickú drámu Marína Havranová. Jeho hry sa uvádzali aj na pražských a zahraničných scénach a námety niektorých sa aj sfilmovali.

Stodolové diela inšpirovali popredných slovenských hercov a režisérov, ako boli JankoBorodáč, Viliam Jamnický či Jozef Budský. Na nich sa formoval moderný realistický štýl slovenského profesijného divadla. Okrem toho sa Ivan Stodola významne podieľal aj ako autor odbornej zdravotníckej literatúry.

Najproduktívnejší a najúspešnejší slovenský dramatik zomrel 26. marca 1977 v Piešťanoch. Pochovali ho najskôr v Bratislave a v roku 1989 na Národnom cintoríne v Martine.

hrj

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

10.03.2010