Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Štefan L. Kostelničák


14. februára si pripomíname 110. výročie narodenia výtvarníka, maliara, zakladateľa slovenskej ornamentiky Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorý svojimi ornamentmi ilustroval aj text Pittsburskej dohody.

Š. L. Kostelničák sa narodil 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi. Po skončení štúdia na gymnáziu v Levoči musel v čase prvej svetovej vojny narukovať. Po jej skončení sa vrátil do svojho rodiska, kde v roku 1921 založil spolok Ústredie magurských Slovákov, ktorý vydával časopis Naša Magura. Príspevky boli písané v slovenčine a v goralskom nárečí. Medzitým sa však začalo prejavovať jeho nadanie na maľbu. V roku 1925 odišiel študovať maliarstvo do Košíc k akademickému maliarovi Eugenovi Krónovi. Tam si založil vlastný ateliér a začal sa venovať ornamentike. Roku 1926 absolvoval ďalšie štúdium v Prahe pod vedením akademického maliara ukrajinského pôvodu Štefana Uvarova.

Kostelničák zbieral slovenské ornamenty a ich reprodukcie. Získané vedomosti o ľudovom ornamente uplatnil v tisíckach prác so štylizovanými ornamentálnymi prvkami: výšivkách, diplomoch, pamiatkových predmetoch z porcelánu, dreva, skla a kože. Neskôr ornamentálnou výzdobou dekoroval aj nábytok. Vyhľadávané boli jeho farebné ornamentové pohľadnice, vydávané k rozličným príležitostiam. Ornamentmi vyzdobil aj texty reprodukcií Pittsburskej dohody a Martinskej deklarácie, ktoré boli vydané v rámci 10. výročia ich podpísania. Vypredali sa už niekoľko dní po ich vytlačení.

Vrcholom jeho tvorby je 10 dielov Slovenskej ornamentiky s farebnými reprodukciami ornamentálnych prvkov a motívov, ktoré vydával v zošitovej forme v Košiciach, Prešove a Bratislave. ”Slovenská ornamentálna tvorba je najväčším svedectvom výtvarnej tvorivosti kultúrneho vývoja a mimoriadneho umeleckého cítenia slovenského ľudu,” týmito slovami sa Kostelničák prihovára čitateľovi v úvode prvého dielu, vydaného v roku 1927. Obrazovú časť Slovenskej ornamentiky tvorí vyše 4000 farebných ornamentov, usporiadaných podľa jednotlivých rázovitých krajov Slovenska.

Výnimočný tvorivý prínos Kostelničáka v oblasti ornamentálnej tvorby ocenil aj vtedajší prezident Tomáš Garrique Masaryk. Štefan Leonard Kostelničák zomrel 19. septembra 1949 v Košiciach, pochovaný je vo svojom rodisku, v Spišskej Starej Vsi. V roku 2002 mu odhalili na námestí bustu a na miestnom cintoríne postavili pomník. Miestna základná škola organizuje každoročne celoslovenskú súťaž v kreslení ornamentov.

Lsl

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

14.02.2010