Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Alojz Rigele


Jednou z vedúcich sochárskych osobností v prvej polovici 20. storočia na Slovensku bol bratislavský rodák, absolvent viedenskej Akadémie výtvarných umení, predstaviteľ secesie Alojz Rigele. 14. februára, si pripomíname 70. výročie jeho úmrtia.

Alojz Rigele sa narodil 8. februára 1879 v Bratislave. Chlapcov sochársky talent sa prejavil už na ľudovej škole: jeho voskové kópie diel Antona Dominika Fernkorna a Antonia Canovu vystavili u bratislavského kníhkupca Karola Stampfela. Do tajov sochárskeho remesla ho vo svojej dielni zaúčal sochár Adolf Messmer. Ako jeho učeň vzbudil pozornosť modelom pamätníka Ľudovíta Kossutha na výstave učňov v priemysle v roku 1896.

Po absolvovaní gymnázia Rigele študoval v rokoch 1901-1908 na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, kde získal rad ocenení. Víťazstvo v konkurze na náhrobník Petra Pázmáňa pre Dóm sv. Martina v Bratislave mu prinieslo ocenenie v podobe dvojročného študijného pobytu v Taliansku. Roku 1911 sa natrvalo usadil v Bratislave. Raná tvorba Rigeleho bola ovplyvnená secesiou. Za jeho pobytu v Ríme vznikla pod vplyvom štúdia ranorenesančnej talianskej plastiky definitívna podoba náhrobníka Petra Pázmáňa a reliéfu kráľovnej Alžbety.

Po návrate do Bratislavy sa zúčastňoval takmer na všetkých miestnych výstavách a prijímal množstvo najrozličnejších objednávok: pomníky padlých, náhrobníky, cirkevné objednávky, záhradné plastiky, čo podmienilo nevyrovnanosť jeho tvorby. K najlepším dielam Rigeleho patria komorné a figurálne kompozície - Hlava ženy, Alchymista, súsošie Dievčaťa so srnkou.

Okrem práce s kameňom sa venoval aj nástennej maľbe, o čom sa možno presvedčiť v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Mnohé jeho diela sú poznačené klasicizmom 19. storočia. Rigele, člen spolku Pressburger Kunstverein a neskôr Umeleckého spolku v Bratislave, zo svojej tvorby nikdy nezbohatol, nevlastnil nijaký honosný ateliér. Jeho diela zdobia ulice, cintoríny a parky nielen v Bratislave, ale aj v desiatkach miest a obcí na Slovensku, tiež v Maďarsku a Rakúsku.

Alojz Rigele, napriek ponukám profesorského miesta na vysokých školách v Budapešti a v Prahe, ostal do smrti verný svojmu rodnému mestu. Zomrel 14. februára 1940 a je pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

hasl

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

14.02.2010