Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Slovenčina vo Viedni
Aj keď sa po našom vstupe do Európskej únie zdalo, že sa slovenský jazyk dostane do úzadia, jazykovedci potvrdzujú, že za posledných päť rokov je o slovenčinu veľký záujem. Najmä na zahraničných univerzitách. Príkladom je univerzita vo Viedni, kde sa v poslednom období čoraz viac rozširuje štúdium slovenského jazyka a literatúry. A nezaujímajú za o ňu len tí, ktorí majú korene na Slovensku. Vysvetľuje lektorka slovenského jazyka na viedenskej univerzite Oľga Škvareninová..

Martin Jurčo