Slovenčina vo Viedni
Aj keď sa po našom vstupe do Európskej únie zdalo, že sa slovenský jazyk dostane do úzadia, jazykovedci potvrdzujú, že za posledných päť rokov je o slovenčinu veľký záujem. Najmä na zahraničných univerzitách. Príkladom je univerzita vo Viedni, kde sa v poslednom období čoraz viac rozširuje štúdium slovenského jazyka a literatúry. A nezaujímajú za o ňu len tí, ktorí majú korene na Slovensku. Vysvetľuje lektorka slovenského jazyka na viedenskej univerzite Oľga Škvareninová..

Martin Jurčo