Moderné Slovensko
Slovensko - to nie sú len fujary, folklór a ľudové piesne. Ale je to aj krajina plná šikovných mladých ľudí. Takto sa rozhodli našu krajinu prezentovať v Spojených štátoch amerických Slováci, ktorí tam dlhodobo žijú a založili združenie Plus 421. V New Yorku už zorganizovali viacero podujatí, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom. 

Eva Sládková