Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Netradičná učebná pomôcka


Na Slovensku sa objavila nová netradičná učebná pomôcka. Ministerstvo školstva zaradilo do zoznamu odporúčanej literatúry pre základné a stredné školy knihu Fenomén Bulvár na Slovensku. Vyšla pod záštitou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a slúžiť by mala pre pripravovaný predmet mediálna výchova. Jeho cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť detí a mládeže. Publikácia ponúka prierez bulvárnymi médiami za posledné roky a poukazuje na bulvárne aspekty z rôznych uhlov - negatívnych i pozitívnych.

hr

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

29.12.2009