Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Ruže, trpezlivosť a krasy


    Trpezlivosť ruže prináša - hovorí slovenské príslovie. A ešte, že s dobrým slovom najďalej zájdeš. Znie to - priznajme si - dosť nemoderne, ba možno až naivne. A predsa, určite je lešie ľudí presviedčať a motivovať, prijímať kompromisy, než vstupovať do sporov, v ktorých sa každá strana stiahne do svojho zákopu. Koniec-koncov, aj asertivita znamená presadzovať svoje názory a záujmy, avšak slušne, vľúdne, tým dobrým slovom z príslovia.
    Jedným z hlavných predsavzatí nového vedenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí bolo, že sa bude vyhýbať konfliktom s rôznymi inštitúciami, že nebude komunikovať formou protestov a ostentatívnych vyhlásení. Pritom, že samozrejme bude dostatočne nahlas a dôrazne vysvetľovať, aké sú dva milióny Slovákov v zahranićí dôležité, aký prospech prinášajú Slovensku, a čo za to naozaj oprávnene požadujú. Nové vedenie SZSZ teda nechcelo byť urážlivé a hádavé, ale asertívne.
    Boli pochybovači, boli a sú aj takí, ktorí sa nás za každú cenu snažia do tvrdých konfliktov zatiahnuť. Lenže výsledky sú tu. Výsledky pokojnejšieho a vecnejšieho tónu, ktorý si môže dovoliť najmä ten, kto si je vedomý sily, ktorú reprezentuje.
    Podpísali sme zmysluplné dohody so všetkými relevantnými inštitúciami na Slovensku. V auguste schválila vláda po mnohých peripetiách  navýšenie finančných prostriedkov na podporu aktivít Slovákov v zahraničí na sľúbených 40 mil. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac než dvojnásobok. V tejto sume sú okrem grantových prostriedkov aj priame podpory Slovákom v Maďarsku, súvisiace s vykonávaním medzivládnej dohody (spolu 4 mil. Sk). Rovnako dala vláda zelenú príprave koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, čo je ohromná šanca, prvý strednodobý výhľad v histórii.
    Ďalšia kľúčová požiadavka SZSZ, nekódované blokové vysielanie Slovenskej televízie do zahraničia, by sa mala realizovať prostredníctvom ministerstva kultúry, ktoré napokon vari definitívne sanovalo aj krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu. Iste to ešte nebude ľahké presadiť, rovnako ako navýšenie rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranićí na rok 2008 v súvislosti s rozšírením jeho kompetencií.
    Prvé ruže by nás však mali povzbudiť, aby sme boli ďalej trpezliví. A neúnavní. Popri ružiach by sme si vari mali spomenúť na rieky a korytá, kvapky a obrovské krasové mestá.

Vladimír Skalský
(Autor je predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

28.09.2007