Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Nemecko

Počet príslušníkov podľa posledného sčítania obyvateľstva či iný oficiálny údaj, ak existuje: Podľa štátnej príslušnosti k SR
Odhad počtu Slovákov v Nemecku 60.000 - Údaje organizácii Slovákov žijúcich v zahraničí z roku 2007 --- 25.000 - Denník SME zo dňa 16.05.2009 (prevzaté od TASR)

Rok posledného sčítania obyvateľstva či rok získania oficiálneho údaja
-

Kvalifikovaný odhad počtu príslušníkov
-

Pôvod tohto kvalifikovaného odhadu
-

Stručná história slovenskej komunity
Slováci žijú najmä na území bývalého západného Nemecka. Už v stredoveku prichádzali Slováci študovať na nemecké univerzity, koncom 19. storočia začali slovenskí robotníci prichádzať do priemyselných oblasti Nemecka, kde sa usadzovali natrvalo. V povojnovom období nastáva príliv politických utečencov, ktorí utekali zo Slovenska pred hrozbou komunizmu. Z prvej vlny utečencov v 1945) zostalo v Nemecku asi 1500 Slovákov. Usadili sa najmä v Mníchove, Augsburgu, Norinbergu a v priemyselných oblastiach Kolína n/R a Düsseldorfu. Značná časť druhej vlny utečencov ( 1948 – 1949) sa prejavila ako politicky dosť rezervovaná, čo sa ešte viac prehĺbilo pri tretej vlne utečencov ( 1968 – 1969).
Slovenských exulantov v Nemecku v 70. rokoch zaujala politická línia, ktorú presadzoval Svetový kongres Slovákov ( SKS), tento v deklarácii prijatej 21.06.1970 v New Yorku vyhlásil, „že slovenská otázka je otázkou medzinárodnou“ a že SKS „žiada pre slovenský národ medzinárodnú spravodlivosť, vyjadrenú plnou demokratickou štátnosťou“. Významnú úlohu v Európskom výbore SKS hrali najmä Dr. Imrich Kružliak, Dr. Jozef Šramek, Dr. Anton Hlinka, V. Štefanek, Ján Mráz a ďalší. Medzi najúspešnejšie akcie SKS v Nemecku patril Svetový festival slovenskej mládeže vo Waldkraiburgu ( august 1980 ).
Slováci v Nemecku si zakladali rôzne spolky, organizácie, kluby, umelecké súbory, aby takto dokumentovali, že tvoria kultúrne spoločenstvo, ktoré chce vlastným jazykom prejaviť svoju identitu. Zásluhou emigrantov po r. 1968 bol založený Slovensko – Nemecký Kultúrny Klub e.V. (SNKK ) v Mníchove (1974), na čele ktorého stál dlhé roky Ján Mráz a Viktor Magdolen a ktorý vykonával pozoruhodnú kultúrnu, spoločenskú a umeleckú činnosť, organizoval sympózia, Dni slovenskej kultúry, kultúrne večierky venované osobnostiam slovenského života, koncerty a spoločenské zábavy. Pri SNKK vznikol aj folklórny súbor JAVORINA , ktorý si získal veľkú popularitu, ale koncom 80. rokov zanikol pre nedostatok dorastu. Po roku 1989 vzniklo Združenie Slovákov v Nemecku so sídlom v Karlsruhe. Prvým predsedom bol Jozef Boško, v roku 1996 ho vystriedal Peter Virsík, ktorý dal združeniu nové základy a aj nový názov Slovensko-nemecká únia (SNU) a ktorej tlačovým orgánom boli Zvesti SNU. Terajším predsedom SNU je pán Dušan Klimo.
Mníchovský SNKK od roku 2007 oživil svoju činnosť a usporiadal pre Slovákov majálesy a koncerty, pričom účinkujúci boli hosťuje umelecké súbory zo Slovenska.
Nadmieru dôležitý význam pre Slovákov v Nemecku mali Slovenské katolícke misie (SKM).
V roku 2001 bolo oslávené 50. výročie pôsobenia SKM v Mníchove,
misie vo Frankfurte, v Kolíne n/R. a Mannheime vznikli neskôr.
Zdroj: - volne spracované podľa údajov z portálu www.matica.sk

Slovenské spolky:
Slovensko – Nemecký Kultúrny Klub e.V., Mníchov - založený v roku 1974
Združenie Slovákov v Nemecku – 1992 až 1997, následne premenované na
Slovensko – Nemecká Unia e. V. - pôsobí od roku 1997
Nemecko-Slovenská hospodárska únia – založená v roku 2002
Nemecko – slovenský kultúrny klub Frankfurt e.V. (DSK) – založený v roku 2009
Slovenský spolok e.V. Gomaringen
Slovenské médiá
Prvý povojnový slovenský exilový politický časopis „Slobodne Slovensko „ vyšiel v roku 1946,
ďalej to boli časopisy „Mladý bojovník „ (1953 – 1956), Slovák v slobodnom svete (1954 - 1970)
Od roku 1971 vydáva časopis Krajanský pozdrav – Slovenská katolícka misia v Mníchove.
V roku 1972 za spolupráce Slovákov z Nemecka a Švajčiarska vznikol časopis HORIZONT

Slovenské rozhlasové vysielanie -
žiadne -
Slovenské televízne vysielanie -
žiadne -
Najvýznamnejšie knižné tituly, ktoré Slováci v krajine vydali
- žiadne údaje -
Významné slovenské kultúrne podujatia za posledné roky
Vystúpenie FS Vikartovčan – máj 2008, Vystúpenie FS Važec – máj 2009
Existujú v krajine slovenské umelecké telesá
iba jednotlivci
Slovenské školy, ak existujú
výuka slovenčiny na univerzite LMU Mníchov a výuka slovenčiny na SKM Mníchov
Možnosť vysokoškolského štúdia v menšinovom jazyku
nie
Akým spôsobom slovenskú komunitu podporuje štát, v ktorom žije
Dotáciami aktivít cez úrad pre cudzincov (Ausländerbeirat)
Dobrou reprezentáciou a propagáciou
Najvýznamnejšie problémy a požiadavky komunity
 zachovanie slovenskej identity, pestovanie slovenskej kultury
Kontakty
Slovensko – Nemecký Kultúrny Klub e.V. Mníchov
Internet: www.slovenskyklub.eu
E-mail: bujalka@t-online.de

Slovenské spolky
Slovensko – Nemecký Kultúrny Klub e.V., Mníchov - založený v roku 1974
Združenie Slovákov v Nemecku – 1992 až 1997, následne premenované na
Slovensko – Nemecká Unia e. V. - pôsobí od roku 1997
Nemecko-Slovenská hospodárska únia – založená v roku 2002
Nemecko – slovenský kultúrny klub Frankfurt e.V. (DSK) – založený v roku 2009
Slovenský spolok e.V. Gomaringen

Slovenské médiá
Prvý povojnový slovenský exilový politický časopis „Slobodne Slovensko „ vyšiel v roku 1946,
ďalej to boli časopisy „Mladý bojovník „ (1953 – 1956), Slovák v slobodnom svete (1954 - 1970)
Od roku 1971 vydáva časopis Krajanský pozdrav – Slovenská katolícka misia v Mníchove.
V roku 1972 za spolupráce Slovákov z Nemecka a Švajčiarska vznikol časopis HORIZONT

Slovenské rozhlasové vysielanie
Nie

Slovenské televízne vysielanie
Nie

Najvýznamnejšie knižné tituly, ktoré Slováci v krajine vydali
- žiadne údaje -

Najvýznamnejšie slovenské kultúrne podujatia za ostatné roky
Vystúpenie FS Vikartovčan – máj 2008, Vystúpenie FS Važec – máj 2009

Existujú v krajine slovenské umelecké telesá
-

Slovenské školy, ak existujú
-

Možnosť vysokoškolského štúdia v menšinovom jazyku
výuka slovenčiny na univerzite LMU Mníchov

Akým spôsobom slovenskú komunitu podporuje štát, v ktorom žije

Dotáciami aktivít cez úrad pre cudzincov (Ausländerbeirat)
Dobrou reprezentáciou a propagáciou

Najvýznamnejšie problémy a požiadavky komunity
zachovanie slovenskej identity, pestovanie slovenskej kultúry

Kontakty
Slovensko – Nemecký Kultúrny Klub e.V. Mníchov
Internet: www.slovenskyklub.eu
E-mail: bujalka@t-online.de