Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Slováci odchádzajú
Pred rokom, na začiatku hospodárskej krízy sa Slováci zamestnaní vo Veľkej Británii začali vracať hromadne späť domov . Zaujímalo nás, ako sa po roku situácia v Londýne zmenila.

Štefan Janák