Slovenská zručnosť v Libanone
Materinský jazyk a slovenské tradície sa snažia uchovávať aj Slovenky žijúce v Libanone. Napríklad aj prostredníctvom výstavy, ktorú zorganizovala Asociácia absolventov slovenských a českých vysokých škôl v historickej budove Khan al Franj zo 17.storočia v meste Saida na juhu Libanonu.

Božena Farhatová

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18