Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Slovenský prezident v Rumunsku


Prezident Ivan Gašparovič navštívil krajanov žijúcich v rumunskej obci Nová Huta (Şinteu) v severorumunskej župe Bihor. Slovenskú hlavu štátu vítalo niekoľko sto Slovákov, ktorí žijú v Hute i priľahlých dedinách. Pod nadšenú atmosféru sa podpísala i skutočnosť, že prezident Slovenskej republiky sem zavítal v histórii po prvý krát.

Ivana Gašparoviča pred budovou základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským srdečne privítal starosta a miestny kňaz v jednej osobe Augustín Albert. Ten ocenil, že návšteva sa podarila napriek extrémnej snehovej kalamite, ktorá postihla túto hornatú oblasť. Slovenský prezident sa rumunským Slovákom poďakoval za to, že si zachovali lásku k niekdajšej vlasti, z ktorej ich predkovia odišli pred vyše 200 rokmi. Ivan Gašparovič ocenil, že si tunajší Slováci zachovali svoj jazyk, svoju tradičnú kultúru i svoju vieru. "/Po rozhovoroch s pánom prezidentom Basescom a ostatnými najvyššími predstaviteľmi Rumunska som mal ešte väčšiu radosť, keď mi povedali, že Slováci v Rumunsku sú tí, ktorí sú jedni z najlojálnejších k svojmu novému štátu v novej vlasti. Je to nesmierne veľká pocta pre mňa, že mám takýchto krajanov," /uviedol pred davom krajanov so slovenskými vlajkami prezident SR. Ivan Gašparovič uviedol, že Slovensko má záujem pokračovať v podpore Slovákov žijúcich v zahraničí. /"Som veľmi rád, že v poslednej dobe sa dostávame bližšie aj určitými formami pomoci, aj keď v súčasnej dobe to veľké strašidlo - globálna kríza zase trošku obmedzilo naše možnosti. Som presvedčený, že nasledujúce roky budú rokmi oveľa intenzívnejšej pomoci našim krajanom v zahraničí a teda aj rumunským Slovákom" /, zdôraznila hlava štátu. Slovenský prezident pred krajanmi vyjadril i potešenie, že Slováci májú zástupcu aj v rumunskom parlamente a že ich predstavitelia figurujú i v mestách a krajoch. Pripomenul, že je veľkým pozitívom pre menšinu, že sa Slováci aj politicky prezentujú.

Hlava štátu potom spolu s manželkou a sprievodom navštívila priestory školy, kde vystúpil detský folklórny súbor Venček i mládežnícky súbor Cerovina. Prezident riaditeľke miestnej školy odovzdal dar, ktorého súčasťou boli školské a športové potreby, slovenské knihy, učebnice a CD nosiče. Za účasti Ivana Gašparoviča na obecnom úrade v Novej Hute podpísal jej starosta Augustín Albert dohodu o spolupráci so starostom slovenskej obce Terchová Viktorom Vallom. Ďalšiu dohodu podpísala rumunská obec s dedinou Lúčky.

Ivan Gašparovič mal podľa pôvodného plánu odcestovať aj do odľahlej obce Gemelčička, jej návštevu však kvôli neprejazdnej ceste musel zrušiť. Krajanom však prisľúbil, že sa za nimi do Rumunska ešte vráti.

Do Rumunska prišli Slováci v dvoch etapách. V prvej sa usadili v roku 1778 v okolí Nadlaku, v druhej v roku 1782 prišli do Župy Bihor a Salaj. Podľa sčítania v roku 1890 žilo na území dnešného Rumunska 38 624 Slovákov, v roku 1910 to bolo už 42 674. Po druhej svetovej vojne mnoho Slovákov (asi 21 tisíc) sa vrátilo do ČSR. Dnes žijú ako kompaktne osídlená menšina v župách: Arad, Bihor a Salaj. Je ich zhruba 21 tisíc. Najviac ich žije v hornatej župe Bihor.

Jedna z najväčších slovenských obcí v Rumunsku -- Huty - sa skladá z troch častí: Stará Huta, Nová Huta a Židáreň. Miestny kostol sv. Cyrila a Metoda je pútnickým miesto Slovákov v Rumunsku. Veriacim slúži nedávno postavená fara, či skôr pastoračné centrum. V Hutách sa každoročne organizuje "balú kartofolui" -- obľúbený zemiakový festival. Varí sa guláš, vystupujú folklórne súbory, večer je diskotéka.

Slovenský prezident ešte pred príchodom do Novej Huty absolvoval v meste Arad rokovanie s predsedom Župnej rady Arad Nicolaeom Iotcuom, s prefektom župy Arad Calinom Laurentiu Bibartom a s podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a predsedom Aradskej oblasti Pavlom Hlásnikom. Prezident Ivan Gašparovič následne navštívil aj honorárny konzulát SR v meste Salonta, kde ho prijal slovenský konzul Miroslav Jablončík a ďalší krajania z tohto mesta.

hh

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

20.10.2009