Texty na mohyle MRS


@ 27.08.2009, 00:07

Mohyla európskym kultúrnym dedičstvom "Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo bude Európskym kultúrnym dedičstvom. Do zoznamu ju zapísali v deň 129. výročia narodenia jedného zo zakladateľov Československa. Na mohyle pri príležitosti zápisu odhalili pamätnú tabuľu a v chate pod Bradlom sprístupnili výstavu s názvom Bradlo/Mohyla/Štefánik. Mohylu, ktorej autorom je architekt Dušan Jurkovič, dokončili v septembri 1928. Nachádza sa medzi mestom Brezová pod Bradlom a Štefánikovým rodiskom Košariskami. Zhotovená je z travertínu. Zo Spišských Vlachov ho priviezlo 194 vagónov. Na stavbe pracovalo takmer 200 robotníkov, postavili ju za 280 pracovných dní. " K tejto sprave z 20.07.2009 - považujem za vhodne doplniť detailne fotos z mojej návštevy na tejto mohyle 5.júla t.r.