Maďarský zoznam našich pamiatok


Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku by mal urobiť na žiadosť maďarskej strany výpočet kultúrnych a historicky pamätných miest, pamiatok a múzejných zbierok týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadujú obnovu. Náklady na tento výpočet zabezpečí maďarská strana. Uvádza sa to v Správe o priebehu a výsledkoch IX. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, ktoré bolo v júli v Budapešti. Spomínaný výpočet slovenských pamiatok u našich južných susedov je súčasťou piatich nových odporúčaní, ktoré zmiešaná komisia prijala. Slovenskí a maďarskí predstavitelia komisie sa spoločne dohodli aj na tom, že obe strany urobia všetko pre dokončenie výstavby Slovenského domu v Mlynkoch.

haka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

13.08.2009