Knižnica Štefana Homolu
Knižnica Štefan Homolu v srbskom Báčškom Petrovci v tej dnešnej podobe pôsobí od roku 1996, jej história však siaha až do roku 1845. Vtedy totiž vznikla v Petrovci prvá nedeľná škola a s ňou aj prvá knižnica. A od toho času funguje s obmenami nepretržite. Knižnica patrí nielen k najstarším, ale aj najväčším v Srbsku. Nachádza sa v nej totiž až 50 tisíc kníh a medzi nimi aj skutočne vzácne historické exempláre. Hovorí riaditeľka knižnice Jarmila Stojmirovičová. Ingrid Slaninková