Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

XII. Deň Slovákov v Maďarsku


XII. Deň Slovákov v Maďarsku 01 XII. Deň Slovákov v Maďarsku 02 XII. Deň Slovákov v Maďarsku 03
 

V Dabaši-Šáre sa 4. júla konal Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý usporiadala Celoštátna slovenská samospráva, Slovenské osvetové centrum a miestne organizácie. Najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku poctili svojou prítomnosťou premiér MR Gordon Bajnai a podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Horúčava, politika, folklór a gastronómia

Podujatia sa zúčastnili aj Slováci z iných štátov sveta, ktorí pricestovali do Maďarska na Dni zahraničných Slovákov. Súčasťou podujatia v Dabaši-Šáre bolo odovzdanie vyznamenaní CSS Za našu národnosť, tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk Slovenského osvetového centra, výstava Šáranská bábika a bohatý kultúrny program s tanečnou zábavou.

V jubilujúcom kostole Nanebovzatia Panny Márie už prebiehal obrad, ktorému dodali slovenský ráz deti z miestnej katolíckej základnej školy a spevácky zbor Rozmarín, keď v tzv. slovenskom dvore obklopenom oblastným národopisným domom a Domom závinov vyrastali zo zeme stany, ktoré mali XII. Dňu Slovákov v Maďarsku prepožičať ozajstnú jarmočnú náladu. Tohoročný sviatok Slovače v Maďarsku sa totiž tematicky niesol v znamení jarmoku, k atmosfére ktorého nejakým spôsobom prispievali všetci účastníci. Predstavitelia jednotlivých regiónov v zastúpení regionálnych stredísk Slovenského osvetového centra zdobili svoje stany textíliami a inými doplnkami charakteristickými pre danú oblasť. V jednom zo stanov predávali svoju „partieku” (tovar) aj inštitúcie Celoštátnej slovenskej samosprávy. V blízkosti stanov usilovné ruky pripravovali suroviny, aby mohli účastníkom osláv ponúknuť ochutnávku zo svojich gastronomických špecialít. Sarvašania varili baraní paprikáš, Novohradčania halušky, v komlóškom stane pripravovali tzv. „špricke” a v jednom z kotlíkov predvádzali aj tradičný spôsob varenia „sapúna” t. j. mydla. Biele plastové stoličky umiestnené uprostred slnkom rozhorúčeného hľadiska však nelákali návštevníkov, tí sa utiahli radšej do chládku okolitých stromov. Tesne pred začiatkom oficiálnej časti slávnosti prvé rady obsadili vysoko postavení hostia z domova i zo zahraničia. Okrem menšinového ombudsmana, zástupcov maďarskej a slovenskej vlády, slovenského zastupiteľského úradu a Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí prišli aj členovia slovenských samospráv a spoločenských organizácií z celého Maďarska. Zo Slovenska pricestovali na tento sviatok početní členovia Spolku Slovákov z Maďarska. Prítomných mal prilákať k javisku svadobný sprievod tanečníkov, ktorí obsadili priestor pred javiskom a nádherná slovenská ľudová pieseň v prednese speváckeho zboru z Mlynkov.

XII. Deň Slovákov v Maďarsku 04 XII. Deň Slovákov v Maďarsku 05
 
Ani tohoročný sviatok Slovákov v Maďarsku sa nezaobišiel bez aktuálno-politických odkazov. Vo svojich prejavoch rečníci narážali na ekonomické opatrenia maďarskej vlády a nedávno schválený slovenský jazykový zákon. Po pozdravných slovách moderátoriek privítal účastníkov osláv v Dabaši primátor mesta Zoltán Kőszegi, ktorý sa prihovoril obecenstvu aj po slovensky. Vo svojom prejave vyjadril presvedčenie, že kultúrna a jazyková pestrosť v strednej Európe nemá vyjadrovať vzdialenosť, ale blízkosť spoločných hodnôt. Hrdo hovoril o tom, že v meste z vlastných síl postavili slovenský ľudový pamiatkový dom a Dom závinov, ktoré zachovávajú miestne slovenské tradície, a podarilo sa obnoviť škôlku a školu. Prisľúbil, že vedenie obce aj v budúcnosti podnikne všetko v záujme zachovania slovenskej kultúry, pestovania slovenského jazyka.

Slovenský vicepremiér Dušan Čaplovič vo svojom slávnostnom prejave uviedol, že Slovenská republika a Maďarská republika sú dnes zvrchované, suverénne štáty a každá je vlasťou všetkých svojich občanov. „Oba štáty po historickom spolužití sú odkázané na spolužitie a spoluprácu tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Často len jednotlivci a skupinky nezodpovedných tárajov a pomýlených neprajníkov spoločnej cesty zbližovania a priateľského susedského spolunažívania - blúzniacich o nadradenosti jedného národa nad druhým, o akomsi historickom práve na vlasť - narúšajú normálne a prirodzene sa rozvíjajúce vzťahy medzi oboma našimi štátmi. Brzdia aj naše snahy o toleranciu, vzájomnú empatiu a ľudskosť medzi nami,” konštatoval podpredseda vlády SR. Podľa jeho slov je potrebné zachovať si všetko, čo je odskúšané dejinami, čo pomáhalo zbližovaniu rôznosti - v spoločnom nachádzať jednotu, v rozdielnom slobodu a vo všetkom toleranciu. To je najpodstatnejší recept k úspešnému obojstrannému zbližovaniu sa a spolužitiu, povedal D. Čaplovič, podľa ktorého neexistujú vyvolené dejiny, vyvolené kultúry, vyvolené národy a vyvolené štáty. „Napriek nedoliečeným a stále často jatreným vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom sme tu a uvedomujeme si, že sme odsúdení na spoluprácu - preto máme vždy vystretú ruku, chceme ju úprimne podať nášmu susedovi a nemala by tomu brániť ani dezinterpretácia schváleného návrhu zákona o štátnom jazyku SR,” uviedol D. Čaplovič.

XII. Deň Slovákov v Maďarsku 06 XII. Deň Slovákov v Maďarsku 07 XII. Deň Slovákov v Maďarsku 08

V mene organizátorov privítal hostí v najjužnejšej obci tzv. Slovenského kerepešského ostrova, v ktorej si Slováci už vyše 300 rokov zachovávajú svoju kultúru a kde sa vyučuje slovenčina v cirkevnej aj v štátnej základnej škole, predseda CSS Ján Fuzik. Vyjadril nádej, že slovenský jarmok bude pamätný tak pre miestnych obyvateľov, ako aj pre Slovákov z ôsmich regiónov Maďarska. Po slávnostných prejavoch sa pristúpilo k odovzdaniu tohoročných vyznamenaní Za našu národnosť, ktoré mohli prevziať bývalý šéfredaktor Ľudových novín František Križan, učiteľka slovenčiny z Luciny Katarína Völgyesiová Pribišánová a 60-ročná slovenská škola v Békešskej Čabe. Vyznamenaných ako prvý pozdravili spevácky zbor z Mlynkov, Tibor Mótyán spievanou modlitbou Staroslovenský Otčenáš a spevácky zbor z Baňačky mariánskymi piesňami. Po nich nasledoval tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk SOC. Kultúrny program prerušil príchod premiéra Gordona Bajnaiho, ktorý si napriek tomu, že v tento deň prebiehal v Budapešti zjazd socialistov, našiel čas a zavítal medzi účastníkov Dňa Slovákov v Maďarsku. Vo svojom prejave, ktorý začal po slovensky, prízvukoval, že menšiny, medzi nimi aj slovenská, obohacujú krajinu. „Maďarsko sa stáva lepším aj vďaka tomu, že v ňom žijú tieto komunity, ktoré si udržiavajú svoj jazyk a kultúru. Vaša minulosť, tradície a sviatky sú organickou súčasťou života Maďarska a to, že tento jazyk je živý, je dôkazom vašej existencie,“ povedal. Vyzdvihol, že slovenská komunita sa spomedzi minorít žijúcich v Maďarsku vyznačuje svojou aktivitou. „Základnou podmienkou toho, aby menšina prežila a mohla sa rozvíjať, je pestovanie jazyka, k čomu je potrebná výučba jazyka, ku ktorej prispieva CSS prevádzkovaním troch škôl,“ uviedol G. Bajnai. Oznámil, že na slovenskú školu v Békešskej Čabe poskytla vláda z domácich a európskych zdrojov 200 miliónov forintov a zmienil sa aj o podpore štipendia pre talentované deti základných škôl, ktoré chcú pokračovať v štúdiách v niektorom zo slovenských gymnázií, pričom prisľúbil podporu volenému zboru Slovákov v Maďarsku k rozvoju slovenskej kultúry. Po ukončení prejavu Gordon Bajnai opustil javisko, v blízkosti ktorého sa pred kamerami a mikrofónmi novinárov uskutočnilo jeho neformálne stretnutie s vicepremiérom slovenskej vlády Dušanom Čaplovičom. Výmena názorov sa týkala v prvom rade nedávno schváleného slovenského jazykového zákona. Paralelne so stretnutím politikov pokračoval kultúrny program, v ktorom vystúpili umelecké skupiny zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska.

 

Alžbeta Račková

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.07.2009