Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Ignác Gessay


Ignác Gessay, učiteľ, novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike.

Narodil sa 17. júna 1874 v Tvrdošíne. Organizačne sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Do USA odišiel v roku 1898. Najprv učil slovenčinu, od roku 1900 pôsobil postupne ako redaktor Amerikánsko-slovenských novín v Pittsburghu a v Slovenskom denníku, v Raráškovi, bol redaktorom Národných novín, orgánu Národného slovenského spolku, od roku 1913 hlavným redaktorom New-Yorského denníka. V roku 1918 založil Nové Slovensko, orgán Slovenskej ligy v Amerike. V roku 1919 bol členom československej delegácie na mierovej konferencii v Paríži, o rok neskôr organizoval repatriáciu slovenských vysťahovalcov z USA a v rokoch 1920-1922 vydával informatívny časopis o slovenských vysťahovalcoch Americký Slovák v Bratislave.

Bol pôvodcom osvetovej akcie a edície ”Štyri knihy za dolár” a prispel do jej prvého zväzku. Po roku 1914 spoluorganizoval prvý československý zahraničný odboj a ako referent pre vojenské veci zostavoval v Clevelande slovenské dobrovoľnícke jednotky, inšpiroval milióndolárovú zbierku na pomoc Slovensku, pripravoval Clevelandskú dohodu, v máji 1918 bol signatárom Pittsburskej dohody a členom Československej národnej rady v USA. V roku 1920 založil Slovenskú ligu na Slovensku, ktorá mala kultúrno-výchovné ciele, najmä na národnostne zmiešaných územiach.

Je autorom prvých Dejín Spojených štátov amerických v slovenčine a autorom memoárov o politických udalostiach okolo vzniku československej samostatnosti. Ignác Gessay zomrel 12. augusta 1928 v Bratislave. Jeden z jeho dvoch synov, Vladimír Gessay sa po návrate rodiny na Slovensko stal maliarom. Venoval sa figurálnej maľbe a zátišiu. V roku 1938 odišiel s bratom pred Hitlerom z krajiny.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hanka : 17.06.2011