Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

Dom Matice slovenskej v Ilave -


@ 30.10.2008, 23:57

25. októbra sa otvoril v "mojom" meste ILAVE kultúrny stánok - Dom Matice slovenskej. Zdalo by sa, že na celej informácii nie je nič výnimočné, ibaže po prvý krát v siahodlhej histórii "môjho" mesta ILAVE sa na jeho pôde otvoril historicky prvý Dom Matice slovenskej, ktorý bude slúžiť pre celý Trenčiansky kraj a jeho deväť okresov. Stalo sa to pri príležitosti 145. výročia vzniku Matice slovenskej, ako aj pri príležitosti 40. výročia oživotvorenia činnosti a znovuobnovenia členskej základne. Miestny odbor Matice slovenskej v ILAVE, z hlbokej úcty k všetkým tým "obyčajným" členom a členom Predsedníctva Miestneho odboru Matice slovenskej, požiadal Krajskú radu Matice slovenskej a vedenie Matice slovenskej o symbolické poďakovanie za ich prácu v tom najtmavšom období, ktoré prišlo s okupáciou a normalizáciou po roku 1968. Podpredsedu MO MS v ILAVE, MUDr. Rastislava REHÁČKA, tajomníka MO MS v ILAVE, pána Michala ŠTEVKU, Vdp. Jozefa JURGU i rad ďalších normalizačná komunistická totalita potrestala tak, že sa museli s rodinami vysťahovať z ILAVY ! Osobne som nesmierne rád, že sa podarilo toto podujatie nad všeobecne očakávanie. Z tohto dôvodu by sme privítali spoluprácu zo Slovákmi, ktorých nepriazeň vyhnala do šíreho sveta. marbur@zoznam.sk Príspevok zaslal:Burik Marian marbur@zoznam.sk 27.10.2008, 15:34