Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

Počarované osmičky a slovenské dejiny.


@ 28.10.2008, 00:18

Putovná výstavu „ Die magische ACHT in der Geschichte der Slowakei“ - má svoju zastavku od 27. 10.2008 do 31.10.2008 v priestoroch mníchovskej univerzity LMU. Za usporiadateľov výstavy – Generálny konzulát SR a univerzita LMU – predniesol na vernisáži v pondelok 27.10.2008 úvodne slovo Generálny konzul Slovenskej republiky v Mníchove pán F. Zemanovič. Do bavorskej metropoly prišla výstava z Bonnu a dalej poputuje do Viedne. Výstava informuje najmä bavorského návštevníka (celý text výstavných panelov je v nemčine)o pohnutých dejinách Slovákov, pričom poukazuje na dôležite dejinne udalosti v rokoch končiacich číslom 8. Jedná sa hlavne o roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 ktoré boli míľnikmi dejín Slovákov.