Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

Slovensko na medzinárodnom knižnom veľtrhu Frankfurt n/ M. - Nemecko – 15. - 19. októbra 2008


@ 24.10.2008, 17:01

Tohoročný medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko bol v poradí jubilejný – konal sa už 60. krát. Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum v Bratislave, bola na prízemí haly 5 v stánku B 940. V novom stánku s jednoduchým, pohodlným dizajnom sa na rozlohe 60 m2 predstavilo asi 40 slovenských vydavateľov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných obrazových publikácií z viacerých vydavateľstiev, historické a literárnovedné tituly Literárneho informačného centra. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a populárno-náučnú literatúru, učebnice, slovníky a turistických sprievodcov. Osobitné vitríny boli venované Najkrajším knihám Slovenska, dielu významného básnika Milana Rúfusa, ktorý sa tohto roku dožíva 80-tych narodenín, a knihám slovenských autorov, ktorých diela vyšli v zahraničných vydavateľstvách s podporou komisie SLOLIA (LIC). Literárne informačné centrum pripravilo nový katalóg slovenských vydavateľov a propagačné materiály o slovenských autoroch a  dielach. Slovenský stánok navštívil dňa 19. októbra komisár Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu a kultúru Ján Fígeľ so sprievodom. Počas svojej návštevy Ján Fígeľ opäť zdôraznil význam vstupu Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky do európskeho združenia vydavateľských a kníhkupec kých asociácií. LIC pripravilo na veľtrhu sprievodnú akciu – vo štvrtok 16. októbra na Fóre „Literatur und Sachbuch“, čítali Jana Beňová a Ivan Štrpka zo svojich kníh v nemeckom preklade. Prekrásny deň na najväčšej výstave kníh sveta zanechal v nás veľa zážitkov a predsavzatie – za rok prísť do Frankurtu znova.