Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

ANDREJ HLINKA – 70. výročie úmrtia


@ 13.10.2008, 16:02

Slováci z Mníchova a okolia zišli sa v 2. októbrový sobotný podvečer zaspomínať k výročiu a uctiť pamiatku „otca národa“ - Andreja Hlinku. Po zádušnej svätej omši celebrovanej farárom Slovenskej katolíckej misie v Mníchove pátrom R. Maslákom predniesol svoje spomienky na viaceré osobne stretnutia s Andrejom Hlinkom 94-ročný nestor slovenskej žurnalistiky v zahraničí Dr. Imrich Kružliak. S veľkým citovým zanietením prednesené spomienky nadchli prítomních vysokou autentičnosť. Básne chynorianskeho rodáka Valentína Beniaka, písane k úmrtiu Andreja Hlinku, predniesol Viktor Magdolen, tiež pôvodom z Chynorian. Hymnickou pieseň „Bože, čos ráčil...“ účastníci uzavreli spomienkovú slávnosť. Stretnutie krajanov zavŕšila družná debata pri poháriku slovenského vína.