Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8174 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2725 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2466 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3653 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18596

Koncert vokálnej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS

(Slovenská republika / Evanjelický kostol Pukanec)

05.07.2008

Pozývame Vás na koncert vokálnej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS ktorý sa uskutoční v Evanjelickom chráme Božom v Pukanci, 5. júla 2008 o 18:00 hod. Koncert je začlenený do programu 16. remeselníckych trhov v Pukanci.

Kontakt:
Evanielický cirkevný zbor Pukanec
jan.calovka@szm.sk