Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

Diplomat Štefan Osuský


31. marca 1889 sa v Brezovej pod Bradlom narodil významný slovenský diplomat a publicista Štefan Osuský. Študoval na bratislavskom evanjelickom lýceu. Otvorene prejavoval národné cítenie a preto ho vylúčili zo všetkých uhorských stredných škôl. Odišiel do Chicaga, kde študoval právo, teológiu, sociálne a prírodné vedy. Mal vrodený diplomatický talent a jeho víziou bola zjednotená demokratická Európa. Spolu Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom, pripravovali v Paríži rozbitie zastaranej monarchie a na jej troskách založenie Československej republiky. V roku 1919 sa zúčastnil ako generálny tajomník československej delegácie na mierovej kon¬ferencii v Paríži. Spolu s ministrom zahraničných vecí Benešom podpísal Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Československej republiky. Štefan Osuský mal veľký podiel na stabilizácii rodiacej sa republiky. Významnú úlohu zohral aj pri vytvorení Malej dohody, ochrannej aliancie Československa, Juhoslávie a Rumunska. V roku 1943 sa Štefan Osuský z diplomacie stiahol a v roku 1945 odišiel späť do Spojených štátov, kde prednášal na univerzite v Hamiltone. Zomrel v roku 1973 vo Washingtone. Diplomatickú prácu Štefana Osuského ocenili aj v USA. Pri príležitosti 110-ého výročia jeho narodenia v roku 1999 pozdravila spomienkovú slávnosť v Brezovej pod Bradlom osobným listom aj vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová.

ha

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

31.03.2008