Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8174 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2725 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2466 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3653 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18596

2. SLOVENSKO-BRITSKÝ BAL

(Veľká Británia / The Amadeus Centre, 50 Shirland Road, London)

22.02.2008

2. slovensko-britský bál, ktorý organizuje Slovenské centrum vo Veľkej Británii  pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, na ktorom sa zúčastní osobne, predstavuje veľmi úspešné a exkluzívne podujatie, ktoré dôstojne reprezentuje nielen slovenskú komunitu vo Veľkej Británií, ale aj našich partnerov a sponzorov. Účasť na slovensko-britskom bále je dobrou príležitosťou prispieť k prehlbovaniu slovensko-britských vzťahov, ktoré su užitočné ako pre politický, tak aj spoločenský a kultúrny život. 

Celý výťažok z 2. slovensko-britského bálu bude venovaný na konto nadácie SUSCIPIO, vznik ktorej bude oznámený práve na bále, kde začne svoju činnosť. Hlavnou myšlienkou nadácie je podporiť začínajúcich slovenských umelcov, ktorí sa chcú presadiť na súťaživom a komplexnom trhu vo Veľkej Británii. Nadácia im, okrem iného, pomôže zorientovať sa pri vstupe na tento trh. Umenie je aj jednou z najlepších foriem propagácie krajiny. 

Cieľom nadácie SUSCIPIO je podporiť pozitívne a krásne veci. V súčasnosti pôsobí na mladých ľudí veľa nežiadúcich vplyvov a nadácia ich podporí v tom, aby hladali krásu života;  nie unik od neho cez drogy, alkohol a iné závislosti. Zvíťaziť nad negatívnymi vplyvmi je možné práve cez podporu talentov, ktoré môžu ľuďom sprostredkovať iný pohľad na svet: cez farby, zvuky, nežné tvary, pohyb alebo krásu slova. 

Veľkú podporu pre uskutočnenie tohto projektu nám prejavili: Zastupiteľský úrad  Slovenskej republiky vo Veľkej Británii, Britské veľvyslanectvo v Bratislave, British Council, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský kruh vo Veľkej Británii, Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí, British Czech and Slovak Association a iné slovenské a britské organizácie.

 Prvý ročník slovensko-britského bálu 2007 sa stretol s veľkým ohlasom. Slováci žijúci vo Veľkej Británii privítali túto myšlienku – prezentovať slovenskú kultúru a vytvárať jednotu medzi slovenskou a britskou komunitou. Na podujatí sa zúčastnilo 150 hostí a v tomto ročníku sa  podľa všetkého počet hostí zvýši.  Aj teraz sa budú podávať pravé slovenské špeciality a atmosféru umocní živá slovenská ľudová hudba, anglická kapela a pestrý program.

 Viac informácii a kontakt:

Martin Hakel
riaditeľ SKC

Email: martin.hakel@slovakcentre.co.uk, www.slovakcentre.co.uk 

Tel.: 0044 7968 7956 03

Livia Cséfalvayová,
Zakladateľka  nadácie SUSCIPIO 

livia.csefalvay@suscipiofoundation.co.uk

Kontakt:
Slovenské centrum vo Veľkej Británii
martin.hakel@slovakcentre.co.uk