Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8172 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2724 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2465 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3651 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18590

Halo!!!


@ 16.08.2015, 10:55

Milý krajania Slováci! Všetkých Vás srdečne pozdravujem. Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pomožte my prosím pravdu tohoto prípadu naplniť spravodlivosťou. Prosím ak je vo vaších možnostiach zverejnite toto HALO! V dostupných mediach abý sa tento pripad prešetril. Haló!!! Justičný omyl? Korupcia? Prečo nebolo začo pochovať starého, chorého, majetného Slováka? Vincenta Radosu. O ktorom rozhodoval súd v CHicagu okresu Cook v štáte Illinois 17.12.2001 pod číslom 2001P 8189 Ako naložil súd zo 650000 dolárov majetku nebohého? Dozvie sa synovec, dedič nebohého kde súd dovolil zmiznúť uvedenú sumu? Budú nadriadené orgány prešetrovať tento prípad? Prečo súdom stanovený poručník Alex Idzikowski a advokát John Iacona, ktorý bol poverený dohľadom nad prípadom, pokrvnej rodine nebohého nedvíhal telefón, na listy neodpovedal. Dostane dedič po nebohom Vincentovi Radosovi vysvetlenie k uvedenej skutočnosti? Do teraz som od kompetentných úradov neobdržal ani len oznamenie o smrti Vincenta Radosu. Opísané skutočnosti som niektoré zistil cez internet o smrti som sa dozvedel cez ustredie červeného križa. Kde je v tomto prípade ľudský cit pravda a spravodlivosť? Veď povinosťou slušných ľudí je pravdu napňovať spravodlivosťou. Bude to aj v tomto prípade tak? Prosím verejnosť aby na tento prípad reagovala na orgánoch súdu, alebo na organizáciach ochrany ľudských práv. Vám všetkým zato uprímná vďaka. S úctou ku všetkým synovec nebohého Vincenta Radosu. Štefan Radosa Slovensko, Európa