Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8174 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2725 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2466 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3653 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18596

Medzinárodná vedecká konferencia

(Slovenská republika / Backi Petrovec - Hložany, Vojvodina, Srbsko)

11.10.2012

www.eeda.sk

Kontakt:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. - EEDA Podhájska
eeda@eeda.sk