Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8174 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2725 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2466 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3653 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18596

Spomienka a modlitba za Dr. Jozefa Šramka

(Nemecko / Miesto: Mníchov - pozri text )

10.06.2012

V tomto roku sme si pripomenuli dve významné výročia Dr. Jozefa Šramka, novinára a organizátora krajanského hnutia, popredného predstaviteľa v živote slovenskej emigrácie od roku 1947 až do roku 1992. Kým 27. mája uplynulo rovných 90 rokov od jeho narodenia v Trstenej na Orave, pred niekoľkými dňami, 6. júna, bolo tomu rovno 20 rokov, čo jeho šľachetné srdce dotĺklo v Mníchove. Jozef Šramek patrí k tým výnimočným ľuďom spomedzi nás, ktorí si zasluhujú permanentnú úctu a spomienku v pohnutí. Okrem iných mnohých zásluh mu pri pripomienke výročia úmrtia nepochybne patrí vďaka za to, že v znamení kresťanských a národných myšlienok organizoval exilových Slovákov, najmä mládež. Svoje schopnosti intelektuálne, organizačne a umelecké dal plne do služieb ideálov kresťanského humanizmu, udržovaniu národných tradícii a pestovania slovenského národného povedomia. Vedomí si týchto a ďalších nezmazateľných aktivít a úprimných ľudských a kresťanských posolstiev Dr. Jozefa Šramka, sa krajania v Nemecku zídu na pietnej spomienke, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. júna 2012 o 16.30 h na cintoríne „Nordfriehof, München, Ungererstrasse 130“ v Mníchove. Následne sa o 18.00 h uskutoční slovenská svätá omša za zosnulého Dr. Šramka v Kostole sv. Štefana, Thalkirchner Strasse / Stephansplatz. Príďte si pripomenúť a svojou účasťou vzdať hold nezabudnuteľnej osobnosti, nášho milovaného Jožka Šramka. Účastníci spoločenstva RODINA mimo Mníchova – buďte v tomto čase spojení s nami v modlitbe! V zastúpení Štefan Bujalka, Augsburg

Kontakt:
Spoločenstvo RODINA
bujalka@T-online.de